משתלת וונדי עין ורד

רח׳ הפרדס
עין ורד

הכניסה למשתלה. פניה מזרחה.

דרך עפר המובילה מהמשתלה לכביש 553. הדרך אינה מסומנת במפות.